Aktuellt på
Hyresbostäder

Vi bryr oss om dina personuppgifter Vi på Falköpings Hyresbostäder värnar om att skydda våra kunders och samarbetspartners personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR…

Läs mer

Logga in på
mina sidor