Vi vill uppmärksamma alla våra hyresgäster och sökande att det är viktigt att ha aktuella kontaktuppgifter.
Så som telefonnummer, e-post med mera.

Logga gärna in på mina sidor, klicka på fliken ändra profil/sökuppgifter för att kontrollera detta.