Är dina kontaktuppgifter aktuella?

Vi vill uppmärksamma alla våra hyresgäster och sökande att hålla era uppgifter uppdaterade.
Så som telefonnummer, e-postadresser samt inkomstuppgifter.

Logga gärna in på mina sidor, klicka på fliken ändra profil/sökuppgifter för att kontrollera detta.

Ha en fin dag!