Dragningen av autogiro och e-faktura är gjord.
Grattis till er!

B. Andersson
A. Andersson
J. Krall Olsson